Η επιστροφή σε άλλο σημείο πέραν αυτού που έχει συμφωνηθεί επιφέρει έξτρα επιβάρυνση.