Μετά από 1 ώρα καθυστέρηση χρεώνεστε ολόκληρη ημέρα